امروز

جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اولین جلسه رسمی کارگروه های پژوهشی مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه روز یکشنبه 26 اسفند ماه رأس ساعت 11 در مرکز مطالعات ادیان و اقوام با حضور رییس محترم مرکز حجت الاسلام دکتر سید جواد میرمهدی پور و اساتید و پژوهشگران دانشگاه برگزار شد و رییس مرکز مطالعات بعد از بیان اقدامات و عملکردهای برجسته اخیر مرکز از جمله تفاهم نامه های مختلف با مراکز و موسسات و نهادهای مختلف به طرح و بررسی موضوعات مختلف پژوهشی پرداختند و قرارداد کار پژوهشی در اختیار آنان قرار گرفت تا با انتخاب موضوعات مورد علاقه کار پژوهشی خود را در قالب کارگروه های پژوهشی آغاز کنند. در آخر جناب آقای دکتر میرمهدی پور از تمامی اعضای محترم کارگزوه های پژوهشی خواستند تا جهت حفظ بنیان های پژوهشی مرکز مطالعات ادیان و اقوام تمام تلاش خود را به کار گیرند