امروز

جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 جلسه ای در مرکز مطالعات ادیان و اقوام با حضور ریاست مرکز حجت الاسلام دکتر میرمهدی پور و برخی از اساتید معارف دانشگاه ارومیه برگزار شد که طی آن در مورد تشکیل سه کارگروه پژوهشی الهیات مسیحی- شیعه شناسی و مذاهب اسلامی بحث و گفتگو شد که اساتید گروه معارف دانشگاه ارومیه اعضای اصلی این کارگروههای پژوهشی خواهند بود