امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

طبق مذاکرات انجام شده بین مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه ای تا سال 1400 منعقد گردید که در آن بر محورهای مختلف همکاری تأکید گردید: این محورها عبارتند از:

برگزاری همایش بین المللی/

برگزاری نشست های مختلف/

مطالعات آماری و عینی از چالش های اقوام در مرکز استان و شهرستان ها/

برگزاری کارگاه/

ساماندهی کارگروه های اقوام و ادیان/

تنظیم جزوات تمدن ساز اقوام و ادیان توحیدی برای مطالعه دانشجویان/

انجام طرح و نوشتن مقاله/

انجام پروژه های تحفیفاتی