امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

طبق مذاکرات انجام شده بین مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه ای تا سال 1400 منعقد گردید که در آن بر محورهای مختلف همکاری تأکید گردید: این محورها عبارتند از:

/برگزاری همایش بین المللی

/برگزاری نشست های مختلف

/مطالعات آماری و عینی از چالش های اقوام در مرکز استان و شهرستان ها

/برگزاری کارگاه

/ساماندهی کارگروه های اقوام و ادیان

/تنظیم جزوات تمدن ساز اقوام و ادیان توحیدی برای مطالعه دانشجویان

/انجام طرح و نوشتن مقاله

/انجام پروژه های تحفیفاتی