امروز

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

روز دوشنبه 28آبان همایش ملی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب به همت مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه با حضور پرشور علاقمندان و محققان بسیار زیاد در پردیس دانشگاهی ارومیه برگزار شد

تصویر برا عنوان خبر یا اطلاعیه: