امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

نشست مقدماتی و جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب با حضور اساتید دانشگاه  ارومیه در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات ارومیه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا رئیس مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه در این رابطه سخنرانی کردند و سپس اساتید در خصوص راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب به بحث و تبادل نظر پرداختند.