امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

نشست مقدماتی و جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب با حضور اساتید دانشگاه پیام نور ارومیه و مرکز مهاباد و دانشگاه آزاد اسلامی در سالن جلسات دانشگاه پیام نور مهاباد برگزار گردید. در این جلسه رئیس مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه سخنرانی کردند و اساتید در خصوص راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب به بحث و گفتگو پرداختند.