امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

در حاشیه برگزاری همایش ملی علمی پژوهشی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب که در تاریخ 28 آبان در پردیس دانشگاهی ارومیه برگزار خواهد شد نشست های مقدماتی در دانشگاه های مختلف برای هم اندیشی اساتید دانشگاهها با یکدیگر و ارائه راهکارهای عملی وحدت از سوی آنها برگزار شد