امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

  در حاشیه برگزاری دومین همایش علمی سیره امام رضا (ع) آموزه ها و کارکردها که در 14 آبان در دانشگاه ارومیه برگزار شد، مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه با معاونت پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی مشترک امضا نمودند. طراحی و مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و همایش های علمی، بهره مند شدن از امکانات طرفین در زمینه های پژوهشی، کتابخانه ای و ...از محورهای تفاهم نامه مذکور است که به امضای دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه و حجت الاسلام دکتر جلائیان اکبرنیا معاون پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی رسید