امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

همایش علمی " سیره امام رضا ( علیه السلام)، آموزه ها و کارکردها" با مشارکت آستان قدس رضوی و مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه در دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

از عموم دانشگاهیان دانشگاه ارومیه دعوت می شود در این همایش شرکت فرمایند.