امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

جلسه توجیهی همایش ملی علمی_ پژوهشی "مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب" که توسط مرکز مطالعات ادیان و اقوام آذریجان دانشگاه ارومیه برگزار خواهد گردید با حضور رئیس محترم دانشگاه ارومیه و روسای دانشگاههای استان برگزار گردید.

این جلسه با هدف تشریح چگونگی مشارکت همه دانشگاههای استان و تشکیل نشستهای مقدماتی قبل از همایش توسط هر دانشگاه، برگزار شد.

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به اهمیت موضوع با توجه به مزیت نسبی استان در تنوع ادیان و اقوام، تاکید کرد: ورود به این حوزه حساس برعهده دانشگاهیان بوده و جزو رسالتهای اصلی ما محسوب می شود و انتظار دارم همه دانشگاههای استان اهتمام جدی در  برپایی باشکوهتر این همایش داشته باشند.