امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

 

  همایش ملی علمی پژوهشی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت در مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه همراه با برنامه های جانبی و برجسته در 28 آبان ماه برگزار خواهد شد.  محورهای این همایش جهت ارسال آثار ارزشمند علاقمندان در اختیار قرار گرفته است 

از همه علاقمندان و دانشگاهیان محترم برای شرکت در همایش دعوت می شود