امروز

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

 

برنامه ریزی های لازم جهت فعالیت این واحد در دست اقدام است و جهت فعالسازی این واحد تفاهم نامه هایی نیز به امضا رسیده است که جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد