امروز

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه ها

سیدمحمد صالحی رییس مرکز مطالعات ادیان و اقوام آذربایجان دانشگاه ارومیه با مت تئو گوچئونه معاون...

Pages